• Jsme partnerem Vašemu podnikání

  Našim cílem je poskytovat klientům komplexní služby v oblasti účetnictví, daní, mezd, personalistiky a související administrativy k jejich dlouhodobé spokojenosti tak, aby se mohli věnovat svému podnikání.

  Individuální přístup je samozřejmostí

  Klademe důraz na kvalitu námi poskytovaných služeb. Kontinuálně se vzděláváme, abychom Vám pomohli najít cestu ve stále se měnící legislativní džungli. Naše služby umíme přizpůsobit potřebám klientů.

  Pracujeme v POHODĚ

  Dbáme na bezpečnost, rychlost a efektivní zpracování Vašich dat. Proto je naší jednoznačnou volbou moderní a vždy aktuální účetní a ekonomický systém POHODA od společnosti Stormware.

  Účtujeme v programu POHODA
  POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.

 • Účetnictví

  Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro právnické osoby, měsíční zpracování všech dodaných dokladů, vedení hlavní knihy, účetního deníku a dalších evidencí dle platné legislativy, sestavení účetní závěrky, inventarizace, daň z příjmů právnických osob, zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku a v případě plátců DPH také přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

  Daňová evidence

  Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro fyzické osoby - podnikatele, vedení peněžního deníku, pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, evidence dlouhodobého majetku, zpracování daně z příjmu fyzických osob a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, u plátců DPH pak i zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení.

  Mzdy a personalistika

  Zpracování a výpočet mezd a odvodů na základě dodaných podkladů. Vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, přihlašování a odhlašování zaměstnanců i zaměstnavatelů, zpracování měsíčních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně srážkové, exekuce a další dle potřeb klientů.

  Další služby

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jednorázově pro podnikatele i zaměstnance, přiznání k dani z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, statistické výkazy, správa datové schránky, nastavení elektronické evidence tržeb, zastupování před úřady, poradenství a další administrativní služby, které usnadní Vaše podnikání.

  Služby Vám sestavíme na míru tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám Vaší firmy.

 • AKONTA – účetní a daňová kancelář s.r.o.
  Sládkova 372/8
  702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

  IČO: 087 70 174

  Pobočka Havířov (kontaktní adresa)
  J. A. Komenského 286/15
  736 01 Havířov

  Tel.: +420 728 706 667
  Email: info@akonta-ostrava.cz

  Bankovní spojení: 2002280199 / 2010

  Napište nám:

  Leave this field blank

  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80749


  Účtujeme v programu POHODA
  POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.