Účetnictví

Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro právnické osoby, měsíční zpracování všech dodaných dokladů, vedení hlavní knihy, účetního deníku a dalších evidencí dle platné legislativy, sestavení účetní závěrky, inventarizace, daň z příjmů právnických osob, zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku a v případě plátců DPH také přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Daňová evidence

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro fyzické osoby - podnikatele, vedení peněžního deníku, pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, evidence dlouhodobého majetku, zpracování daně z příjmu fyzických osob a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, u plátců DPH pak i zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení.

Mzdy a personalistika

Zpracování a výpočet mezd a odvodů na základě dodaných podkladů. Vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, přihlašování a odhlašování zaměstnanců i zaměstnavatelů, zpracování měsíčních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně srážkové, exekuce a další dle potřeb klientů.

Další služby

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jednorázově pro podnikatele i zaměstnance, přiznání k dani z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, statistické výkazy, správa datové schránky, nastavení elektronické evidence tržeb, zastupování před úřady, poradenství a další administrativní služby, které usnadní Vaše podnikání.

Služby Vám sestavíme na míru tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám Vaší firmy.