Uvedené ceny jsou orientační. V rámci poptávkového řízení umožňujeme sjednat zvýhodněné „Balíčky služeb“ připravené podle konkrétních potřeb zákazníka.

Odměna za naše služby je stanovena individuálně v závislosti na požadavcích klienta, časové náročnosti a počtu zpracovaných dokladů. Cílem je vždy oboustranně výhodná spolupráce.

Účetnictví

minimální měsíční paušál za vedení účetnictví
cena za každou další položku v účetním deníku
2.000 Kč
30 Kč

(zahrnuje prvních 30 položek účetního deníku)

Daňová evidence

minimální měsíční paušál za vedení daňové evidence
cena za každou další položku v peněžním deníku
1.500 Kč
25 Kč

(zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

Mzdy a personalistika

zpracování mzdy (HPP, DPP, DPČ)
mzda s exekucí
vyúčtování daně vybírané srážkou
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
roční zúčtování daně zaměstnanců
300 Kč
+ 100 Kč
800 Kč
800 Kč
200 Kč

za zaměstnance a měsíc

ročně
ročně
ročně za každého zaměstnance

Účetní závěrka a daňová přiznání

přiznání k DPH + kontrolní hlášení
souhrnné hlášení
opravná/dodatečná přiznání k DPH
následná kontrolní hlášení
daň z příjmů fyzických osob – nepodnikatele
daň z příjmů fyzických osob – OSVČ – výdaje paušálem
daň z příjmů fyzických osob – OSVČ – výdaje skutečné
přehledy pro ZP a OSSZ
silniční daň (první tři vozidla)
silniční daň (každé další vozidlo)
daň z příjmu právnických osob
účetní závěrka

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

1.000 Kč
500 Kč
600 Kč
600 Kč
950 Kč
1.150 Kč
1.950 Kč
250 Kč
1.000 Kč
100 Kč
2.000 Kč
3.000 Kč

Ceny ostatních služeb

zastupování na úřadech
účetní poradenství
správa datové schránky
zpracování statistických výkazů
administrativní služby
cestovné
od

1.200 Kč
800 Kč
500 Kč
800 Kč
600 Kč
15 Kč

za hod.
za hod.
měsíčně
za kus
za hod.
za km